Kategorie

Filtrowanie

Cena

Farby ogniochronne

StelażFarby ogniochronne przeznaczone są do zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed działaniem ognia podczas pożaru. Powstała powłoka ogniochronna tworzy szczelną warstwę która chroni przed nadmiernym nagrzewaniem się zabezpieczanych elementów konstrukcji i wydłuża czas do utraty przez nie nośności
Farba ogniochronna stosowana jest w systemie składającym się z trzech farb: podkładowej, pęczniejącej i nawierzchniowej.
Powłoki tego typu najczęściej znajdują zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej oraz przemysłowych, gdzie zwraca się szczególną uwagę na estetykę wykonanego zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Wybierz odpowiednią farbę ogniochronną:

  • Widok:

Cena brutto:
1380,00

Cena netto 56,10 zł/l


Cena brutto:
1380,00

Cena netto 56,10 zł/l


Cena brutto:
1060,00

Cena netto 43,09 zł/l


Cena brutto:
1387,44

Cena netto 56,40 zł/kg.


Cena brutto:
2059,64

Cena netto: 66,98 zł/kg.